top of page
ÖZGEÇMİŞİ

 

1960 yılında Erzincan’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1983 yılında bitirdi. 1983-1985 yılları arasında Nevşehir’de mecburi hizmetini yaptı. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’da başladığı ihtisasını 1990 yılında tamamladı. Ankara Numune Hastanesi ve Ankara Bayındır Tıp Merkezi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji birimlerinde İç Hastalıkları uzmanı olarak  çalıştı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloji ve Metabolizma BD’da başladığı yan dal ihtisasını 1996 yılında bitirdi. 1996-1997 yıllarında aynı yerde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 1997 yılında Brüksel ULB Üniversitesi Deneysel Tıp Laboratuarında Prof. W.J. Malaisse ile “Pankreas adacık izolasyonu, statik inkübasyonu ve insülin tayini” konularında çalıştı. Aynı yıl "Doçentlik" ünvanı, 2003 yılında "Profesörlük" ünvanı aldı ve Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü'nde görev  yaptı. Şu anda Koru Hastanesi'nde Endokrinoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nde çalışmaktadır.

 

80 adet yurt içi, 47 adet yurt dışı yayını ve yaklaşık 30 adet kitap bölümü vardır. Yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş toplam 150’ye yakın çalışması ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yapılmış 70 civarında konuşması vardır. Toplam 4 adet bilimsel ödül ve bir yurtdışı burs kazanmıştır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, ESE (Avrupa Endokrinoloji Derneği), ETA (Avrupa Tiroid Derneği), Gastrointestinal Motilite Derneği, EASD (European Association for the Study of Diabetes), ADA (American Diabetes Association), Diabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Türk Diabet Vakfı ve IDF (International Diabetes Federation), Türk Obezite Vakfı,  Türkiye Farmakovijilans Derneği üyelikleri bulunmaktadır. Birçok dergide hakemlik yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

1985 ulusal aşılama kampanyası Nevşehir il sorumlusu ( aşılama oranı olarak Türkiye 2. si)

Maliye Bakanlığı tetkik ve işlem ücret tesbit komisyonu üyeliği

TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Komisyon üyeliği

Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ilaç ve tıbbi ürün ruhsatlandırma Klinik Teknik Komisyon üyeliği (4 sene)

Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ilaç ve tıbbi ürün ruhsatlandırma ana komisyon üyeliği ( 4 sene)

Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Farmakovijilans teknik komisyon üyeliği

Sağlık Bakanlığı özel hastaneler ve sağlık merkezleri ruhsatlandırma teknik komisyon üyeliği

SGK geri ödeme teknik komisyon üyeliği

Sağlık Bakanlığı diyabetle mücadele danışmanlık

Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar ve obezite risk faktörlerini önleme programı komisyonu üyeliği

TEMD(Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği)  Tiroid, Diyabet, Hipofiz, Gonad çalışma grubu üyelikleri

TEMD yönetim kurulu üyeliği (2 dönem-4 sene)

TEMD denetim kuruluğu üyeliği (1 dönem 2 sene)

TEMD UEMS() temsilciliği (5 senedir)

EUGOGO(European Group of Graves' Ophthalmopathy) tam üyeliği

Uluslararası DM Danışma Kurulu Üyelikleri ( J&J-Janssen Cilag, Lilly, Astra Zeneca, Novo Nordisk)

 

 

 

 

                                                                   

 

bottom of page